Znajdź, pobierz informację, nawiguj do działki

Poznaj powierzchnie, wymiary oraz rzędne naroży działki
Poznaj przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz współrzędne załamania granic w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych (PUWG 2000, PUWG 1992)

Aplikacja nagrodzona przez GUGiK.

Aplikacja została nagrodzona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2020 roku.

Aplikacja mobilna dla wszystkich, którzy potrzebują szybko poznać informację na temat każdej działki w Polsce oraz nawigować do działki lub punktów granicznych

Podstawa prawna:
Dane są pozyskiwane zgodnie z USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) od organów prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
dane.gov.pl

1. Zlokalizuj działkę:

podając numer

Za pomocą formularza uzupełnij dane jak województwo, powiat, obręb i numer działki. Możesz podać wyłącznie numer TERYT.

 po lokalizacji urządzenia

Włącz usługi lokalizacyjne w Twoim smartfonie i pobierz informację o działce na której obecnie się znajdujesz.

poprzez wskazanie palcem na mapie

Jeśli nie znasz numeru działki, nie znajdujesz się na niej to  możesz jej lokalizację wskazać palcem na mapie.

poprzez adres

Znasz adres nieruchomości, a chcesz dowiedzieć się na jakiej działce się znajduje? Wyszykuj informacje po adresie.

2. Pobierz informację:

o współrzędnych załamań granicy

Jesteś projektantem, geodetą, architektem? Możesz pobrać współrzędne załamania granic i wczytać do dowolnego programu CAD. Współrzędne dostępne są w obowiązujących w Polsce układach współrzędnych.

o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Sprawdź przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
(jeśli jest udostępniony przez organ prowadzący).

o uzbrojeniu terenu (GESUT)

Możesz pobrać informację o uzbrojeniu na interesującej Cię działce i w jej otoczeniu.
o granicach działek sąsiednich (EGIB)

Za pomocą aplikacji pobierzesz informację o kształcie działek sąsiednich i znajdujących się na nich budynkach. 

o  długości i szerokości działki

Chcesz sprawdzić wymiary działki?
 Za pomocą aplikacji możesz poznać odległości pomiędzy punktami granicznymi.

o rzędnych terenu

Interesuje Cię nachylenie działki ? Za pomocą aplikacji poznasz rzędne terenu w punktach granicznych.


3. Utwórz raport

zawierający współrzędne granic

raport zawiera informacje, które zostały udostępnione przez organ prowadzący EGiB w powiatach oraz plik txt ze współrzędnymi punktów granicznych w wybranym układzie współrzędnych.

plik KML z granicą

Plik KML, który następnie można otworzyć między innymi w programie Google Earth

plik jpg z mapą

Plik JPG z mapą przedstawiającą treść, która jest obecnie wyświetlania na ekranie czyli np. granice z czołówkami i uzbrojeniem terenu.

Plik DXF

Plik DXF, który można otowrzyć w dowolnym programie CAD.

Nawiguj do działki

Chcesz dojechać do działki a nie znasz jej adresu lub działka jest niezabudowana ? Teraz możesz nawigować bezpośrednio do działki. 

Zobacz otoczenie działki

Możesz również zobaczyć otoczenie działki bezpośrednio na swoim smarfonie za pomocą aplikacji Street View (jeśli w danej lokalizacji jest dostępna)

Raport 

Wygenerowany raport dla działki można wysłać na adres 
e-mail. Do raportu dołączany jest załącznik tekstowy ze współrzędnymi. Należy wybrać odpowiednią strefę układu PUWG. Plik ze współrzędnymi można wczytać do dowolnego programu CAD.

Pobierz aplikację

Podgląd pliku KML z granicami działki

Wybierz raport z plikiem KML. Format pozwala stworzyć atrakcyjną prezentację 2D lub 3 D w programie Google Earth lub przeglądać w innych programach, które mają możliwość wczytania tego formatu. 

Pobierz aplikacje

Zrzuty ekranowe z aplikacji

orto
orto

Masz pytania?
Chcesz dołączyć do naszych specjalistów rynku
nieruchomości i obsługi inwestycji?
Napisz !

*Wyrażasz zgodę na kontakt drogą elektorniczną