Znajdź, pobierz informację, nawiguj do działki

Poznaj powierzchnie, wymiary oraz rzędne terenu dla każdej działki w Polsce
Poznaj przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz współrzędne załamania granic w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych (PUWG 2000, PUWG 1992)

Aplikacja nagrodzona przez GUGiK.

Aplikacja została nagrodzona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2020 roku.

Aplikacja mobilna dla wszystkich, którzy potrzebują szybko poznać informację na temat każdej działki w Polsce oraz nawigować do działki lub punktów granicznych.

Podstawa prawna:
Dane są pozyskiwane zgodnie z USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) od organów prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
dane.gov.pl

1. Zlokalizuj działkę:

podając numer

Za pomocą formularza uzupełnij dane województwo, powiat, obręb i numer działki lub podaj numer TERYT.

 po lokalizacji urządzenia

Włącz usługi lokalizacyjne w smartfonie i pobierz informację o działce na której obecnie się znajdujesz.

poprzez wskazanie palcem na mapie

Wskazaż palcem na mapie miejsce i pobierz dane o działce dla tego miejsca.

poprzez adres

Wyszykuj informacje o działce po adresie nieruchomości.

2. Pobierz informację:

o współrzędnych załamań granicy

Współrzędne punktów granicznych. Współrzędne dostępne są w obowiązujących w Polsce układach współrzędnych PUWG 2000 lub PUWG1992.

o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Sprawdź przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
(jeśli jest udostępniony przez organ prowadzący).

o uzbrojeniu terenu (GESUT) i zagospodarowaniu (BDOT)

Informacje o uzbrojeniu i zagospodarowaniu na interesującej Cię działce i w jej otoczeniu.
o granicach działek sąsiednich (EGIB)

Za pomocą aplikacji pobierzesz informację o kształcie działek sąsiednich i znajdujących się na nich budynkach. 

o  długości i szerokości działki

Chcesz sprawdzić wymiary działki?
 Za pomocą aplikacji możesz poznać odległości pomiędzy punktami granicznymi.

o rzędnych terenu

Interesuje Cię nachylenie działki ? Za pomocą aplikacji poznasz rzędne terenu w punktach granicznych.


3. Utwórz raport

zawierający współrzędne granic

raport zawiera informacje, które zostały udostępnione przez organ prowadzący EGiB w powiatach oraz plik txt ze współrzędnymi punktów granicznych w wybranym układzie współrzędnych.

plik KML z granicą

Plik KML, który następnie można otworzyć między innymi w programie Google Earth

plik jpg z mapą

Plik JPG z mapą przedstawiającą treść, która jest obecnie wyświetlania na ekranie czyli np. granice z czołówkami i uzbrojeniem terenu.

Plik DXF

Plik DXF, który można otowrzyć w dowolnym programie CAD. W pliku granice działki, numer, rzędne terenu.

Nawiguj do działki

Chcesz dojechać do działki a nie znasz jej adresu lub działka jest niezabudowana ? Teraz możesz nawigować bezpośrednio do działki. 

Przekaż inforacja o działce

Używając smartfona i aplikacji InfoDziałka możesz linkiem udostępnić dane o wybranej działce. Funkcja szczególnie przydatna jeżeli musisz przekazać innej osobie możliwość nawigacji do działki. Przykładowy link:
https://infodzialka.pl/?identifyParcel=141201_1.0001.1867/1

Zobacz otoczenie działki

Możesz również zobaczyć otoczenie działki bezpośrednio na swoim smarfonie za pomocą aplikacji Street View (jeśli w danej lokalizacji jest dostępna)

Raport 

Wygenerowany raport dla działki można wysłać na adres 
e-mail. Do raportu dołączany jest załącznik tekstowy ze współrzędnymi. Należy wybrać odpowiednią strefę układu PUWG. Plik ze współrzędnymi można wczytać do dowolnego programu CAD.

Pobierz aplikację

Podgląd pliku KML z granicami działki

Wybierz raport z plikiem KML. Format pozwala stworzyć atrakcyjną prezentację 2D lub 3 D w programie Google Earth lub przeglądać w innych programach, które mają możliwość wczytania tego formatu. 

Pobierz aplikacje

Zrzuty ekranowe z aplikacji

orto
orto

Masz pytania? Napisz

*Wyrażasz zgodę na kontakt drogą elektorniczną