Znajdź, pobierz informację, nawiguj do działki

Poznaj powierzchnie, wymiary oraz rzędne naroży działki
Poznaj przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz współrzędne załamania granic w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych (PUWG 2000, PUWG 1992)

500 zł

Opłata jednorazowa za pakiet 10 licencji

Rozwiązanie dedykowane firmom wdrażającym aplikację dla pracowników.
Licencja bezterminowa dla 10 urządzeń.
Jedna licencja przypisana jest do jednego urządzenia i nie może być przenoszona na inne urządzenie.
Cena obejmuje aktualizacje i jest jednorazową opłatą.
Aplikacja po zaksięgowaniu wpłaty będzie do bezpośredniego pobrania z naszej strony. Zostanie odblokowana po przesłaniu kodu wygenerowanego w aplikacji.
Uzupełnij poniższy formularz w celu otrzymania FV na podany adres e-mail.

Formularz zamówienia

*Wyrażasz zgodę na kontakt drogą elektorniczną