infodzialka infodzialka

Znajdź, pobierz informację, nawiguj do działki

pobierz z Google Play

Poznaj informację na temat każdej działki w Polsce. Nawiguj do działki i punktów granicznych.

Źródło danych:
Dane pozyskiwane są zgodnie z USTAWĄ z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) od organów prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
dane.gov.pl

Aplikacja nagrodzona przez GUGiK.

Aplikacja została nagrodzona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2020 roku.

Zaufało nam około 200 000 użytkowników !!

1. Zlokalizuj działkę z aplikacją.

ZNAJĄC NUMER DZIAŁKI

Wykorzystując formularz z wbudowanymi słownikami lub podając numer TERYT.

DLA LOKALIZACJI UŻYTKOWNIKA

Odszukaj dane o działce dla twojej lokalizacji.

WSKAŻ PALCEM NA MAPIE

Przytrzymaj dłużej palec na mapie.

PODAJ ADRES

Odszukaj działkę na podstawie danych adresowych.

2. Pobierz informację.

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GRANICZNYCH

Jesteś projektantem, geodetą, architektem? Pobierz współrzędne punktów granicznych i wczytaj do dowolnego programu CAD. Współrzędne dostępne są w obowiązujących w Polsce układach współrzędnych XYH.

DANE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Sprawdź przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
(jeśli jest udostępniony przez organ prowadzący).

DANE O UZBROJENIU TERENU

Pobierz informację o uzbrojeniu na interesującej Cię działce i w jej otoczeniu.


DANE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Za pomocą aplikacji pobierzesz informację o kształcie działek sąsiednich. 

WYMIARY WYBRANEJ DZIAŁKI

Chcesz sprawdzić wymiary działki?
Wykorzustując aplikację poznasz odległości pomiędzy punktami granicznymi.

RZĘDNE TERENU Z NMT

Sprawdź rzędne terenu w punktach granicznych i dowolnym wskazanym punkcie.


3. Utwórz raport.

RAPORT O DZIAŁCE

Raport zawiera podstawowe informacje o wybranej działce (które zostały udostępnione przez organ prowadzący EGiB) oraz wykaz współrzędnych punktów granicznych w wybranym układzie współrzędnych.

PLIK KML Z GRANICAMI

Plik KML, który następnie można otworzyć między innymi w programie Google Earth

PLIK JPG Z MAPĄ

Plik JPG z mapą przedstawiającą treść, która jest obecnie wyświetlania na ekranie czyli np. granice z czołówkami i uzbrojeniem terenu.

OTAGOWANE ZDJĘCIA DZIAŁKI

Zdjęcie działki wykonanie aplikacją wraz z zapisanymi na zdjęciu danymi o działce. Niezależnie w metadanych zdjęcia zapisywane są dane o lokalizacji oraz informacje o działce.

PLIK DXF Z GRANICAMI

Plik DXF, który można otowrzyć w dowolnym programie CAD zawierający granice, numer działki oraz rzędne terenu.

PLIK EXCEL Z WYKAZEM DANYCH

Plik z zestawieniem informacji z zapisanej listy działek w formacie programu Excel.

4. Nawiguj do działki.

Nawiguj do dowolnej działki wykorzystując aplikację InfoDziałka i wbudowaną w smartfonie aplikację do nawigacji.
Wybierz działkę w aplikacji i użyj funkcji NAWIGUJ DO DZIAŁKI.

5. Odszukaj punkty graniczne.

Na podstawie danych pozyskanych w aplikacji z GUGiK oraz lokalizacji urządzenia odszukasz punkty graniczne.
Odszukanie ma na celu doprowadzenie użytkownika maksymalnie blisko do punktu granicznego.
Tej funkcjonalności nie należy mylić z geodezyjnym tyczeniem granic.
Dokładność lokalizacji zależna jest od urządzenia mobilnego, warunków terenowych i w przeciętnym smartfonie szacowana jest na maksymalnie 2-3 m. Dokładność podawana jest w aplikacji InfoDziałka w postaci wartości błędu oraz prezentacji graficznej na mapie w postaci żółtego okręgu o średnicy błędu. 
W celu osiągnięcia lepszych dokładności należy korzystać z przemysłowych tabletów, korekt np. ASG-EUPOS oraz w aplikacji InfoDziałka zmienić w ustawieniach metodę lokalizacji. Zastosowanie tej klasy urządzeń podnosi dokładność do 0.20 m dla anteny spiralnej oraz 0.03 m przy zastosowaniu wyższego modelu anteny GNSS umieszczonej na tyczce pomiarowej.
Oferujemy przemysłowe tablety w cenach 7000 zł do 10000 zł brutto. Więcej informacji - biuro@infodzialka.pl
orto
orto

6. Pomiary na mapie.

InfoDziałka oferuje kilka funkcji do pomiaru odległości oraz powierzchni. Odległość pomierzysz pomiędzy dowolnymi punktami granicznymi działki przedmiotowej i/lub sąsiedniej. Wczytując ortofotomapę możesz pomierzyć pomiędzy elementami na mapie a granicą. Korzystając z warstwy z uzbrojeniem podziemny możesz domierzyć do sieci. (Uwaga! Nie należy korzystać z mapy satelitarnej Google do pomiarów). 

7. Otoczenie działki.

Zobaczyć otoczenie działki wybierając działkę w aplikacji InfoDziałka oraz funkcję przenoszącą do aplikacji Street View.

8. Gromadź dane w urządzeniu.

Aplikacja zapisuje informacje o wybranych działkach w urządzeniu. Dane możesz uzupełnić o zebrane informacje o użytkowniku, cenie za nieruchomość czy wykonać zdjęcia nieruchomości. Wybrane dane można eksportować i importować do aplikacji. Funkcjonalność szczególnie jest przydatna dla poszukujących działek lub pośredników nieruchomości.

9. Rodzaje informacji w raportach.

Raport 

W aplikacji wygenerujesz kilka rodzajów raportów do pliku PDF, DXF, KML, TXT, CSV, JPG, TIFF, XML.
Zestawienia współrzędnych punktów graninczych w wybranym układzie współrzędnych.
Mapę w postaci pliku DXF wraz z granicami działek, numerami działek, rzędnymi punktów wysokościowych.
Mapę w postaci pliku KML lub JPG.
Skalbrowane ortofotomapy do wykorzystania w programach CAD.
Zestawienia zebranych informacji o działkach do formatu programu Excel.

Plik XML
Plik JPG
Plik KML

Przykład użycia pliku KML w Moje Mapy Google

10. Płatności

Wersja bezpłatna.
Aplikację można używać bezterminowo w wersji bezpłatnej z ograniczeniem funkcjonalności.

Wersja płatna w sklepie Google Play.
Pełna wersja wymaga wykupienia abonamentu.
Subskrypcja w kwocie 73 zł za na 1 rok należy wykupić w aplikacji InfoDziałka wybierając przycisk ZAPŁAĆ W GOOGLE PLAY.

Subskrypcja przypisany jest do konta w Google Play i dlatego nie ma problemu z przenoszeniem licencji na nowe urządzenie. Na nowym urządzeniu należy dodać w ustawieniach konto na które została zakupiono abonament.
Aplikacje sprzedaje Google Play i sklep wystawia dla zainteresowanych FV.
Więcej pod linkiem https://support.google.com/googlepay/answer/7644144?hl=pl

Wersja płatna z płatnością przelewem na podstawie Faktury VAT
Dla firm oferujemy licencję przypisaną do firmowego urządzenia mobilnego.
Płatność przelewem za licencję roczną w kwocie 89.79 zł brutto za urządzenie. Licencja jest na stałe przypisana do urządzenia. (inaczej niż w sklepie Google Play).
W celu zamówienia proszę o przesłanie danych do faktury z podaniem ilości urządzeń na adres biuro@infodzialka.pl. Subskrypcję na rok należy opłacić na podstawie odesłanej faktury. Po opłaceniu należy zarejestrować instalację wysyłając e-mail z aplikacji Infodziałka wykorzystując przycisk KONTAKT Z ADMINISTRATOREM.

Filmy

Odszukiwanie granic działki.

W aplikacji wygenerujesz kilka rodzajów raportów do pliku PDF, DXF, KML, TXT, JPG, TIFF, XML .

Wymiary każdej działki.

Zdjęcia odszukanej działki wraz z pobranymi danymi geodezyjnymi.

Przekaż dane za pomocą qrcode.

InfoDziałka - pobierz dane o dowolnej działce na podstawie numeru TERYT

InfoDziałka - odszukaj graniczniki dowolnej działki za pomocą aplikacji mobilnej.

Przykładowe zrzuty ekranowe z aplikacji

orto
orto

Masz pytania?
Napisz!
biuro@infodzialka.pl