Znajdź, pobierz informację, nawiguj do działki

Poznaj powierzchnie, wymiary oraz rzędne naroży działki
Poznaj przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Pobierz współrzędne załamania granic w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych (PUWG 2000, PUWG 1992)

Aplikacja nagrodzona przez GUGiK.

Aplikacja została nagrodzona przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2020 roku.

Zaufało nam ponad 150 000 użytkowników !!

Aplikacja mobilna dla wszystkich, którzy potrzebują szybko poznać informację na temat każdej działki w Polsce oraz nawigować do działki lub punktów granicznych

Podstawa prawna:
Dane są pozyskiwane zgodnie z USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 2052) od organów prowadzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
dane.gov.pl

1. Zlokalizuj działkę:

podając numer

Za pomocą formularza uzupełnij dane jak województwo, powiat, obręb i numer działki. Możesz podać wyłącznie numer TERYT.

 po lokalizacji urządzenia

Włącz usługi lokalizacyjne w Twoim smartfonie i pobierz informację o działce na której obecnie się znajdujesz.

poprzez wskazanie palcem na mapie

Jeśli nie znasz numeru działki, nie znajdujesz się na niej to  możesz jej lokalizację wskazać palcem na mapie.

poprzez adres

Znasz adres nieruchomości, a chcesz dowiedzieć się na jakiej działce się znajduje? Wyszykuj informacje po adresie.

2. Pobierz informację:

o współrzędnych załamań granicy

Jesteś projektantem, geodetą, architektem? Możesz pobrać współrzędne załamania granic i wczytać do dowolnego programu CAD. Współrzędne dostępne są w obowiązujących w Polsce układach współrzędnych.

o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Sprawdź przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
(jeśli jest udostępniony przez organ prowadzący).

o uzbrojeniu terenu (GESUT)

Możesz pobrać informację o uzbrojeniu na interesującej Cię działce i w jej otoczeniu.
o granicach działek sąsiednich (EGIB)

Za pomocą aplikacji pobierzesz informację o kształcie działek sąsiednich i znajdujących się na nich budynkach. 

o  długości i szerokości działki

Chcesz sprawdzić wymiary działki?
 Za pomocą aplikacji możesz poznać odległości pomiędzy punktami granicznymi.

o rzędnych terenu

Interesuje Cię nachylenie działki ? Za pomocą aplikacji poznasz rzędne terenu w punktach granicznych.


3. Utwórz raport

zawierający współrzędne granic

raport zawiera informacje, które zostały udostępnione przez organ prowadzący EGiB w powiatach oraz plik txt ze współrzędnymi punktów granicznych w wybranym układzie współrzędnych.

plik KML z granicą

Plik KML, który następnie można otworzyć między innymi w programie Google Earth

plik jpg z mapą

Plik JPG z mapą przedstawiającą treść, która jest obecnie wyświetlania na ekranie czyli np. granice z czołówkami i uzbrojeniem terenu.

otagowane zdjęcie działki

Zdjęcie działki wykonanie aplikacją wraz z zapisanymi na zdjęciu danymi o działce. Niezależnie w metadanych zdjęcia zapisywane są dane o lokalizacji oraz informacje o działce.

plik DXF

Plik DXF, który można otowrzyć w dowolnym programie CAD zawierający granice, numer działki oraz rzędne terenu.

plik XML dla Excel

Plik z zestawieniem informacji z zapisanej listy działek w formacie programu Excel.

4. Nawiguj do działki

Chcesz dojechać do działki a nie znasz jej adresu lub działka jest niezabudowana ? Teraz możesz nawigować bezpośrednio do działki. 

5. Odszukaj punkty graniczne

Na podstawie danych pozyskanych z GUGiK poprzez aplikację InfoDziałka oraz lokalizacji urządzenia odszukasz punkty graniczne.
Dokładność lokalizacji zależna jest od urządzenia mobilnego. Dokładność podawana jest w aplikacji InfoDziałka w postaci wartości błędu oraz prezentacji graficznej na mapie w postaci żółtego okręgu o średnicy błędu. 
Wykorzystując poniższe tablety oraz bezpłatne korekty ASG-EUPOS odszukasz punkty graniczne z dokładnością 2-3 cm .
Zamów wybrany tablet poprzez aplikację InfoDziałka.
Polecamy : Tablet 5.5" NTP-60 RTK L1/L2 w cenie 6 999,00 zł brutto, Tablet 7" NTP-71 RTK L1/L2 w cenie 7 999,00 zł brutto, Tablet 10.1" [8GB/128] NTP-101 RTK L1/L2 w cenie 9 199,00 zł brutto.
orto
orto

6. Pomiary na mapie

InfoDziałka oferuje kilka funkcji do pomiaru odległości oraz powierzchni. Odległość pomierzysz pomiędzy dowolnymi punktami granicznymi działki przedmiotowej i/lub sąsiedniej. Wczytując ortofotomapę możesz pomierzyć pomiędzy elementami na mapie a granicą. Korzystając z warstwy z uzbrojeniem podziemny możesz domierzyć do sieci. (Uwaga! Nie należy korzystać z mapy satelitarnej Google do pomiarów). 

7. Zobacz otoczenie działki

Możesz również zobaczyć otoczenie działki bezpośrednio na swoim smarfonie za pomocą aplikacji Street View (jeśli w danej lokalizacji jest dostępna)

8. Gromadź dane w urządzeniu.

Aplikacja w zapisanej liście działek umożliwia wpisywanie danych np. klienta lub właściciela działki, wraz ceną i danymi kontaktowymi. Kompleskowo dane można eksportować do Excel dla wybranych działek.

9. Rodzaje informacji w raportach

Raport 

W aplikacji wygenerujesz kilka rodzajów raportów do pliku PDF, DXF, KML, TXT, JPG, TIFF, XML.
Zestawienia współrzędnych punktów graninczych w wybranym układzie współrzędnych.
Mapę w postaci pliku DXF wraz z granicami działek, numerami działek, rzędnymi punktów wysokościowych.
Mapę w postaci pliku KML lub JPG.
Skalbrowane ortofotomapy do wykorzystania w programach CAD.
Zestawienia zebranych informacji o działkach do formatu programu Excel.

10. Analizy możliwości zabudowy działki

Usługa w aplikacji udostępniająca ANALIZĘ MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY WYBRANEJ DZIAŁKI wykonaną przez uprawnionego architekta.

Przykładowe przypadki wykorzystania analizy:

  • podjęcia decyzji o celu i typie inwestycji na działce,

  • określenia potencjału inwestycyjnego nieruchomości,

  • określenia ryzyk technicznych nieruchomości,

  • załącznik do biznes planu - pożyczki, kredyty,

  • załącznik graficzny do wniosków o media.


Pobierz przykładowe analizy:

11. Płatności

Aplikację można używać w wersji bezpłatnej z ograniczeniem funkcjonalności.

Pełna wersja wymaga wykupienia rocznego abonamentu.
Abonament w kwocie 73 zł brutto za licencję na 1 rok należy wykupić w aplikacji.

Abonament przypisany jest do konta w Google Play i dlatego nie ma problemu z przenoszeniem licencji na nowe urządzenie. Na nowym urządzeniu należy dodać w ustawieniach konto na które została zakupiono abonament.
Aplikacje sprzedaje Google Play i sklep wystawia dla zainteresowanych FV.
Więcej pod linkiem https://support.google.com/googlepay/answer/7644144?hl=pl

Dla firm oferujemy pakiety licencji przypisanych do urządzenia mobilnego.
Płatność przelewem za pakiet minimum 10 rocznych abonamentów na 10 urządzeń. Licencja jest na stałe przypisana do urządzenia.
Proszę o kontakt biuro@infodzialka.pl

Filmy

InfoDziałka - granice każdej działki w Polsce.

Odszukiwanie granic działki.

W aplikacji wygenerujesz kilka rodzajów raportów do pliku PDF, DXF, KML, TXT, JPG, TIFF, XML .

Wymiary każdej działki.

Zdjęcia odszukanej działki wraz z pobranymi danymi geodezyjnymi.

Przekaż dane za pomocą qrcode.

Zrzuty ekranowe z aplikacji

orto
orto

Masz pytania?
Napisz!
biuro@infodzialka.pl